Thượng viện tiểu bang California thông qua nghị quyết “tưởng niệm tháng Tư Đen”

Sacramento, California: Trong phiên họp mới đây, các thượng nghị sĩ của tiểu bang California đã thông qua nghị quyết SCR7″ Tưởng Niệm Tháng Tư Đen”.

Nghị Quyết SCR 7 “Black April-Tưởng Niệm Tháng Tư Đen” do Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg là đồng tác giả với Dân Biểu Tom Daly và Dân Biểu Tyler Diệp vừa được Thượng Viện California đồng thuận tuyệt đối 36 thuận và 0 phiếu chống của các thượng nghị sĩ.
Thông cáo báo chí của văn phòng Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg cho biết, bản Nghị Quyết SCR 7 mang nội dung tưởng niệm 44 năm ngày Sài Gòn thất thủ và quy định Tháng Tư, 2019, là “Black April-Tưởng Niệm Tháng Tư Đen,” một thời gian đặc biệt để người dân California nhớ về vô số sinh mạng đã nằm xuống trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, hướng đến công lý và tự do hơn cho người dân tại Việt Nam.

Tin tức khác...