Thuế thổ trạch sẽ gia tăng ở thành phố Toronto?

Toronto: Trong hôm thứ hai ngày 28 tháng giêng, nhân viên thành phố Toronto đã công bố dự thảo bản ngân sách cho thành phố trong năm 2019, với tổng số ngân sách lên đến 13.46 tỷ dollars.
Trong bản dự thảo này, số thâm thủng ngân sách là 79 triệu dollars.
Cư dân thành phố sẽ phải đóng thêm thuế, để bù vào số thâm thủng, vì hội đồng thành phố dự trù sẽ cân bằng ngân sách.
Trong số những thứ thuế gia tăng là thuế thổ trạch sẽ gia tăng 2.55 phần trăm, tiền nước gia tăng 3 phần trăm và tiền đổ rác gia tăng 2.2 phần trăm.
Với sự gia tăng này, trung bình một gia đình ở thành phố Toronto sẽ phải đóng thêm $100 thuế thổ trạch, $27 tiền nước và thêm $72 tiền thuế đổ rác.
Ngoài ra có thể tiền vé xe bus và xe điện ngầm sẽ gia tăng 10 phần trăm?

Tin tức khác...