Thuế sẽ đánh trên cần sa lưu hành ở Canada

Ottawa: Một khảo cứu vừa được công bố hôm thứ ba ngày 11 tháng 4 của  tổ chức khảo cứu  C.D. Howe Institute, tiên đoán là việc cho lưu hành cần sa hợp pháp, sẽ giúp cho chính quyền liên bang và các tỉnh bang thu về 675 triệu dollars tiền thuế trong năm 2018.

Tuy nhiên cũng theo nhận định của các chuyên gia của tổ chức C.D. Howe Institute thì  mức thuế cần sa nên  ở mức vừa phải, vì nếu để quá cao, người ta sẽ mua cần sa ở các băng đảng  trồng cần sa bất hợp pháp, và số tiền thuế thay vì vào tay chính quyền, sẽ qua tay các băng đảng này.

Theo những  nguồn tin báo chí thì chính quyền liên bang sẽ cho công bố các đường lối, luật lệ cho việc lưu hành cần sa trong tuần này.

Với giá cần sa ở mức $9 một gram, thuế cần sa có thể $1 cho mỗi gram cần sa.

Giá cần sa  thay đổi từng vùng vì chính quyền các tỉnh bang sẽ là những cơ quan định giá cần sa bán trong tỉnh bang đó.

Ngoài ra các cư dân có quyền trồng  một nhà tối đa 4 cây cần sa.

Tin tức khác...