Thuế nhập cảng xe từ Mỹ sẽ làm mất đi 160 ngàn công ăn việc làm.

Toronto: Như chúng ta cũng đã biết là tổng thống Trump đã đe dọa sẽ đánh thuế 25 phần trăm lên những chiếc xe nhập cảng từ Canada.
Lời đe dọa này có thể thành sự thật vì tâm tính bất ổn của ông Trump?
Trong một bản tường trình vừa được phổ biến hôm thứ ba ngày 19 tháng 6, ông Brian DePratto, kinh tế gia cao cấp của ngân hàng TD đã tiên đoán là nếu việc đánh thuế xe hơi xảy ra, Canada sẽ mất đi 160 ngàn công việc: những công việc liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến ngành kỹ nghệ làm xe hơi ở Canada.
Trong năm 2017, trên một nửa con số 17 triệu chiếc xe hơi bán ra ở Hoa Kỳ là những xe nhập cảng đến từ các quốc gia khác và trong số này có trên 4 triệu xe hơi nhập cảng từ Canada và Mễ Tây Cơ.
Số thương vụ mua bán xe hơi và phụ tùng xe hơi giữa Hoa Kỳ và Canada hàng năm lên đến 74 tỷ Mỹ kim.
Theo nhận định của các kinh tế gia của ngân hàng Nova Scotia thì việc Hoa Kỳ đánh thuế nhập cảng lên hàng hóa và xe hơi đến từ Canada, có thể khiến cho nền kinh tế của Canada bước vào vòng suy thoái.
Hiện nay có khoảng 1.7 triệu người làm việc trong các hãng xưởng ở Canada và trong số này có 771 ngàn người làm việc ở tỉnh bang Ontario.
.

Tin tức khác...