Thuế nhà trống ở thành phố Vancouver

Vancouver: Trong hôm thứ tư ngày 9 tháng 11, hội đồng thành phố Vancouver đã thảo luận và đưa ra đề nghị đánh thuế 1 phần trăm, trên giá trị căn nhà, trên những căn nhà mà chủ nhân mua và không có người cư ngụ.

Nếu dự thảo này được thông qua, thì thuế “empty homes” ở thành phố Vancouver, là loại thuế đầu tiên được cho áp dụng ở Canada.

Theo bản quy định này   thì tất cả các chủ nhà ở thành phố Vancouver phải tự công bố xem căn nhà nào của họ là căn nhà chính: nơi mà họ nhận thư từ và đóng thuế.

Những căn nhà còn lại nếu có, của những người mua nhà đầu tư, nếu không cho mướn hoặc không có người ở, chủ nhân của những căn nhà này sẽ phải trả 1 phần trăm thuế “nhà trống”.: một căn  nhà trị giá 1 triệu dollars, nếu không có người ở, sẽ phải đóng thuế 10,000 dollars một năm.

Theo ông thị trưởng thành phố Gregor Robertson, thì quy định này nhằm khuyến khích chủ nhân những căn nhà trống, cho người ở mướn, để làm giảm bớt những áp lực thiếu nhà trong thành phố.

 

Tin tức khác...