Thuế khí thải carbon khiến giá xăng gia tăng

Toronto: Bắt đầu từ ngày 1 tháng giêng, thuế khí thải carbon đã được cho thi hành ở hai tỉnh bang Ontario và Alberta, và đã làm giá xăng gia tăng.

Giá xăng ở thành phố Calgary trong hôm thứ hai ngày 2 tháng giêng đã gia tăng từ mức 1.09 dollars một lít lên đến 1.12 dollars.

Tại thành phố Toronto, giá xăng gia tăng từ mức 1.10 dollars lên đến 1.13 dollars một lít.

Trung bình một người lái xe sẽ phải bỏ thêm khoảng $2 cho việc  đổ đầy bình xăng.

Giá xăng diesel và giá khí đốt cũng gia tăng: gia chủ một nhà xài gas để sưởi ấm ở tỉnh bang Ontario sẽ phải trả thêm từ $5 cho đến $14 một tháng.

Thuế khí thải carbon là một trong những đường hướng của chính quyền liên bang, nhằm cắt giảm những ô nhiễm môi trường. Tất cả các tỉnh bang, ngoại trừ hai tỉnh bang Manitoba và Saskatchewan, đã ký thỏa ước đồng ý với chính quyền liên bang trong việc cắt giảm khí thải carbon.

Theo kết quả của những cuộc nghiên cứu, thì với những chương trình cắt giảm sự ô nhiễm môi trường được cho thi hành, sẽ làm tốn kém thêm trung bình hàng năm cho một gia đình ở tỉnh bang Alberta là $443 và $156 cho một gia đình ở tỉnh bang Ontario.

Tin tức khác...