Thu về ở Canada

công viên Kariya, Missisissauga

Mùa Thu: mủa của đất Trời và mùa của lòng người!

Hàng năm hàng triệu du khách qua Canada để ngắm cảnh Thu về

Một vài hình ảnh mùa Thu ở thành phố Mississauga, trong vùng đại thủ phủ Toronto

câu cá trên Credit River

 

Tin tức khác...