Thủ tướng Trudeau thảo luận với thủ hiến tỉnh bang Quebec về chính sách thâu nhận di dân.

Sherbrooke: Trong cuộc họp của nội các đảng Tự Do liên bang ở thành phố Sherbrooke, tỉnh bang Quebec hôm thứ sáu ngày 18 tháng giêng, thủ tướng Trudeau đã có một cuộc họp riêng với thủ hiến Frabncois Legault của tỉnh bang Quebec về vấn đề thâu nhận những người tỵ nạn vào tỉnh bang này, nhất là những người tỵ nạn từ biên giới Hoa Kỳ tràn qua.
Trong cuộc tranh cử nghị viện tỉnh bang Quebec trong năm ngoái 2018, thủ hiến Legault đã hứa là sẽ cắt giảm số người tỵ nạn đến tỉnh bang này, và chính quyền liên bang đã không hài lòng về quyết định này.
Cuộc họp của thủ tướng Trudeau và thủ hiến Legault về những vấn đề liên quan đến việc thâu nhận số người tỵ nạn vào tỉnh bang Quebec.
Thủ hiến Legault đã lên tiếng yêu cầu chính quyền liên bang tài trợ 300 triệu dollars, số tiền mà chính quyền tỉnh bang Quebec đã bỏ ra cho những chi phí thâu nhận những người tỵ nạn trong năm qua.

Tin tức khác...