Thủ tướng Trudeau tham dự cuộc họp của khối quốc gia Đông Nam Á

Manila, Phi Luật Tân: Trong hôm chúa nhật ngày 12 tháng 11, thủ tướng Justin Trudeau đã đến Phi Luật Tân tham dự cuộc họp thượng đỉnh của  nhóm các quốc  gia vùng Đông Nam Á ( ASEAN )

Thủ tướng Trudeau là một thủ tướng Canada đương nhiệm đầu tiên được mời tới tham dự cuộc họp thượng đỉnh của 10 quốc gia trong vùng Đông Nam Á.

Theo bà tổng trưởng ngoại giao Chrystia Freeland thì cuộc họp thượng đỉnh này sẽ là dịp cho thủ tướng Trudeau chủ tọa cuộc họp về an ninh trong khu vực Đông Nam Á.

Thủ tướng Trudeau sẽ cùng ngồi với tổng thống Trump và chủ tịch Tập Cận Bình, để bàn thảo về tình hình an ninh của vùng Đông Á  trong đó có những liên quan đến Bắc Hàn.

Cuộc họp thượng đỉnh cũng giúp cho thủ tướng Trudeau đặt những vấn đề có liên quan  đến nhân quyền  và những mục tiêu của Canada trong lãnh vực giao thương với 10 quốc gia trong vùng Đông Nam Á.

10 quốc gia trong vùng Đông Nam Á gồm cả Việt Nam là  vùng có những giao thương  đứng hàng thứ 6 với Canada.

Mười quốc gia trong nhóm Đông Nam Á gồm  Phi Luật Tân, Nam Dương, Brunei, Tân Gia Ba, Mã Lai Á, Thái Lan, Việt Nam, Lào, Cam Bốt và Myanmar.

More Stories...