Thủ tướng Trudeau tham dự cuộc diễn hành đồng tính ở Vancouver.

Vancouver:Cuộc diễn hành của những người đồng tính diễn ra ở thành phố Vancouver vào hôm thứ bảy ngày 4 tháng 8.
Đây là cuộc diễn hành thường niên của những người đồng tính lần thứ 40 tại thành phố Vancouver.
Cuộc diễn hành là bước khởi đầu của cuộc lễ hội kéo dài một tuần ở thành phố Vancouver.
Cuộc diễn hành bắt đầu vào buổi trưa hôm thứ bảy ở góc đường Robson và Thurlow Streets, đi theo đường Denman Street và chấm dứt ở đường Pacific Street.
Trong số những quan khách tham dự cuộc diễn hành của những người đồng tính năm nay 2018 tại thành phố Vancouver, có thủ tướng Trudeau.
Thủ tướng Trudeau cũng từng tham dự cuộc diễn hành của những người đồng tính trong năm 2016, nhưng trong năm ngoái thi ông đã không tham dự.
Theo những ước tính của các phóng viên báo chí, thì có trên một trăm ngàn người đến dự khán cuộc diễn hành này.

Tin tức khác...