Thủ tướng Trudeau đến Việt Nam

Hà Nội:  Trong hôm thứ ba ngày 7 tháng 11, thủ tướng  Trudeau và đoàn tùy tùng đã đến Việt Nam , để thăm viếng  và hội đàm với các viên chức  trong chính quyền Hà Nội, hai ngày trước khi phái đoàn Canada tham dự cuộc họp của tổ chức APEC diễn ra ở Đà Nẵng.

Việt Nam, theo những nhận định của đài truyền hình CBC  thì tuy vẫn  bị cai trị bởi một chính quyền độc tài đảng trị, nhưng đã hướng về nền kinh tế thị trường trong nhiều lãnh vực, khiến  tạp chí The Economist đã gọi những nhà lãnh đạo Hà Nội  là  “những người cộng sản tư bản rất nhiệt tình” ( ardently capitalist communists)

Việt Nam là một trong những quốc gia ở Á Châu có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, nhờ vào số lượng nhân công rẻ và hiện có cán cân mậu dịch mất thăng bằng với Hoa Kỳ.

Tuy  tổng thống Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi   thỏa ước  hợp tác mậu dịch liên Thái Bình Dương (TPP), nhưng Canada, Việt Nam và 9 quốc gia khác vẫn tiếp tục thương thảo  về thỏa ước này.

Canada và Việt Nam cũng có những mất thăng bằng trong việc trao đổi mậu dịch: trong năm qua Việt Nam  xuất cảng hàng hóa mà phần lớn là quần áo qua Canada với trị giá 5 tỷ dollars, trong khi nhập cảng số hàng hóa Canada chỉ có 500 triệu dollars.

Mức phát triển sản phẩm nội địa GDP của Việt Nam lên đến 6.7 phần trăm, so với mức gia tăng kinh tế của Canada chỉ có 3.2 phần trăm.

More Stories...