Thủ tướng Trudeau cho ông đại sứ Canada ở Trung quốc nghỉ việc.

Ottawa:Một tuần sau những lời phát ngôn bênh vực bà Mạnh Vãn Chu, một giám đốc tài chánh của công ty viễn thông Huawei của Trung quốc, ông John McCallum, đại sứ Canada ở Trung quốc đã bị thủ tướng Trudeau buộc phải từ chức.
Theo những tin tức loan báo thì ông cựu đại sứ này đã lên tiếng bênh vực Trung quốc khi nói là thật là điều tốt cho Canada nếu Hoa Kỳ hủy bỏ việc dẫn độ bà Mạnh về Mỹ.
Ông cựu đại sứ này cũng còn nói là nếu Hoa Kỳ không dẫn độ bà Mạnh thì Trung quốc có thể trả tự do cho hai người Canadians đang bị xứ này giam giữ, sau khi Canada bắt giữ bà Mạnh.
Tuy nhiên theo lời nhận xét của ông Andrew Scheer, thủ lãnh của đảng Bảo Thủ thì việc thủ tướng Trudeau cho ông John McCallum nghỉ việc là quá trễ, vì những thiệt hại đã xảy ra rồi.
Cũng theo nhận định của ông Andrew Scheer thì những lời tuyên bố của ông cựu đại sứ Canada ở Trung quốc cho thấy có những sự can thiệp từ chính trị vào chuyện thi hành luật pháp ở Canada.
Ông John McCallium nguyên là tổng trưởng di dân trong những năm 2015 cho đến 2017, và sau đó được thủ tướng Trudeau bổ nhiệm làm đại sứ Canada ở Trung quốc, vì ông này có bà vợ gốc Trung Hoa và có ba đứa con trai đều lấy vợ Tàu.

Tin tức khác...