Thủ tướng Justin Trudeau sẽ tái tranh cử

Montreal: Trong cuộc họp của đảng Tự Do tại khu vực Papineau trong thành phố Montreal trong hôm chúa nhật ngày 19 tháng 8, thủ tướng Justin Trudeau đã chính thức loan báo là ông ta sẽ ra tái ứng cử chức vụ dân biểu trong khu vực Papineau này trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong năm tới 2019.
Các thành viên của đảng Tự Do đã vỗ tay hoan nghênh khi thủ tướng Trudeau loan báo việc ông ra tái tranh cử.
Cũng trong dịp này, thủ tướng Trudeau cũng đề cao các hoạt động chính trị của đảng Tự Do mà ông cho là “những hoạt động chính trị tích cực”, và nói là ông Andrew Scheer, thủ lãnh đảng Bảo Thủ là người tạo những lo sợ và chia rẽ.
Thủ tướng Trudeau cũng hứa hẹn là chính quyền đảng Tự Do sẽ có biện pháp bảo vệ biển, nâng mức sống của những người thổ dân và làm giảm sự cách biệt giữa những người giàu và người nghèo ở Canada.
Thủ tướng Trudeau đắc cử chức dân biểu đại diện cho vùng Papineau từ năm 2008 cho đến nay.
Cư dân ở vùng Papineau đã bầu lên những dân biểu liên bang của đảng Tự Do trong vòng 26 năm qua, ngoại trừ một thời gian ngắn từ năm 2006 cho đến năm 2008, khi cư dân trong vùng đã bầu dân biểu của đảng Bloc Quebecois.

Tin tức khác...