Thủ tướng Hungary lợi dụng COVID-19 thâu tóm quyền lực

Hungarian Prime Minister - Viktor Orban

Ngày 30/03, Quốc Hội Hungary biểu quyết thông qua một đạo luật tăng thêm quyền lực của thủ tướng Viktor Orban trong khuôn khổ Budapest ban hành tình trạng khẩn cấp về y tế. Dự luật này cho phép thủ tướng “triển hạn vô hạn định tình trạng khẩn cấp”. Hungary đã ban hành tình trạng khẩn cấp từ hôm 11/03/2020 mà không cần tham khảo Quốc Hội.

Tin tức khác...