Thử nghiệm hệ thống xe taxi dưới nước.

Montreal: Theo những tin tức công bố hôm thứ hai ngày 21 tháng 5, chính quyền thành phố Montreal cho thử nghiệm lại hệ thống xe taxi nước lần thứ nhì.
Dịch vụ taxi nước sẽ nối liền hai bến Pointe aux Trembles và Old Port trong thành phố Montreal. Cuộc thử nghiệm lần thứ nhì sẽ kéo dài trong thời gian từ ngày 28 tháng 5 cho đến ngày 1 tháng 6, chỉ có mấy ngày thôi.
Thời gian di chuyển giữa hai bến nước không lâu hơn 30 phút với giá vé một lần đi bằng giá vé xe bus trong thành phố là $3.25.
Những hành khách sẽ lên tắc xi ở đường Saint Jean Baptiste Boulevard và xuống ở cầu Jacques Cartier Pier.
Trong thời gian hai ngày thử nghiệm trong lần thử nghiệm lần thứ nhất vào tháng 5 năm ngoái, có 700 hành khách sử dụng hệ thống này.

Tin tức khác...