Thủ hiến tỉnh bang Quebec muốn có một chính quyền liên bang thiểu số

Quebec City: Tuyên bố với các phóng viên báo chí trong hôm thứ sáu ngày 10 tháng 9, thủ hiến Francois Legault của tỉnh bang Quebec nói là hai đảng Tự Do và Tân Dân Chủ là những đảng “nguy hiểm” cho tỉnh bang Quebec.
Ông cũng nói là ông muốn đảng Bảo Thủ thắng thế trong cuộc bầu cử quốc hội liên bang sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 9 sắp tới.
Thủ hiến Legault ca ngợi những chủ trương của ông Erin O’Toole, thủ lãnh đảng Bảo Thủ liên bang trong việc hứa sẽ gia tăng tiền trợ cấp y tế cho tỉnh bang Quebec, cũng như hứa sẽ cho tỉnh bang này toàn quyền trong việc chọn di dân.
Thủ lãnh O’Toole cũng hứa sẽ không xía vào đạo luật 21 của chính quyền tỉnh bang Quebec: đạo luật liên quan đến việc cấm không cho mặc quần áo tôn giáo ra ngoài công cộng.
Nhưng thủ hiến Legault đã không hài lòng khi thủ lãnh O’Tolole đòi hủy bỏ việc thiết lập một chương trình giữ trẻ toàn quốc tương tự như chương trình đang có ở tỉnh bang Quebec.
Thủ hiến Legault cũng nói là ông không hài lòng với chính sách của hai đảng Tự Do và Tân Dân Chủ, khi muốn thiết lập một chương trình chăm sóc sức khỏe liên bang, và không cho các tỉnh bang được điều hành.
Với số người ủng hộ ngang ngửa ở cả hai đảng Tự Do và Bảo Thủ, người ta tiên đoán là một chính quyền liên bang thiểu số mới sẽ được bầu lên vào ngày 20 tháng 9 tới đây?

Tin tức khác...