Thủ hiến Ford đệ trình dự luật cắt giảm số nghị viên hội đồng thành phố Toronto

Toronto: Trong hôm thứ hai ngày 30 tháng 7, thủ hiến Doug Ford đã đệ trình dự luật nhằm cắt giảm số nghị viên của hội đồng thành phố Toronto từ con số 47 nghị viên hiện tại xuống còn 25 người.
Theo thủ hiến Ford thì việc cắt giảm số nghị viên sẽ giúp tiết kiệm cho cư dân thành phố 25 triệu dollars chi phí trong 4 năm. Đây là số tiền lương phải trả cho số 22 nghị viên và những chi phí văn phòng.
Dự trù cắt giảm số nghị viên thành phố Toronto, đã gây những chống đối từ chính các nghị viên , ông thị trưởng John Tory và bà Andrea Horwath, thủ lãnh đảng đối lập NDP tại nghị viện tỉnh bang.
Bà Andrea Horwath đã cho là thủ hiến Ford đã cho cắt giảm nghị viên thành phố, lấn quyền qua lãnh vực thị chính và ông đã không tham khảo ý kiến dân chúng trước khi quyết định.
Các nghị viên của hội đồng thành phố Toronto cũng thông qua kiến nghị phản đối việc cắt giảm số nghị viên của chính quyền tỉnh bang, và đòi hỏi chính quyền tỉnh bang Ontario phải trưng cầu dân ý về chuyện cắt giảm này.
Trong khi thủ hiến Ford nói là mục tiêu của chính quyền đảng Bảo Thủ Cấp Tiến là duy trì một chính quyền nhỏ, để giảm bớt chi phí.

Tin tức khác...