Thủ hiến Ford cho điều tra những chi tiêu bừa bãi của chính quyền tiền nhiệm.

ông Gordon Campbell

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 17 tháng 7, thủ hiến Doug Ford của tỉnh bang Ontario bổ nhiệm ông Gordon Campbell, cựu thủ hiến tỉnh bang British Columbia, và cũng là một thành viên của đảng Tự Do, là chủ tịch ủy ban độc lập, điều tra những sai trái trong việc chi tiêu của chính quyền tiền nhiệm của tỉnh bang Ontario.
Tưởng cũng nên nói thêm thủ hiến Doug Ford và đảng Bảo Thủ Cấp Tiến đã chiếm đa số ghế, hạ đảng Tự Do của bà cựu thủ hiến Kathleen Wynne trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 7 tháng 6 vừa qua.
Theo bà chánh hậu kiểm tỉnh bang Ontario phổ biến trong những tháng trước, thì bản ngân sách của chính quyền bà thủ hiến Wynne công bố trước đây đã không chính xác, vì con số thâm thủng ngân sách cao hơn con số 7 tỷ dollars rất nhiều.
Theo thủ hiến Ford thì ủy ban điều tra độc lập do cựu thủ hiến Campbell lãnh đạo sẽ có nhiệm vụ kiểm soát lại cặn kẽ những chi tiêu của các chính quyền đảng Tự Do tiền nhiệm kéo dài trong 15 năm.
Theo thủ hiến Ford thì ông muốn công bố cho cư dân trong tỉnh bang bản liệt kê tình hình tài chánh của tỉnh bang một cách chính xác và thành thật.

Tin tức khác...