Thủ hiến Doug Ford sẽ không tham dự cuộc diễn hành đồng tính ở Toronto.

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 3 tháng 6, thủ hiến Doug Ford của tỉnh bang Ontario sẽ không tham dự cuộc diễn hành của những người đồng tính ở thành phố Toronto như những cựu thủ hiến tiền nhiệm.
Chúng ta cũng biết người cựu thủ hiến trước của tỉnh bang Ontario là bà Kathleen Wynne là một người đồng tính.
Cũng theo những nguồn tin thân cận thì lý do mà thủ hiến Ford đã không muốn tham dự cuộc diễn hành đồng tính, là vì ban tổ chức của lễ hội này đã cấm không cho những cảnh sát mặc sắc phục được tham dự.
Những cảnh sát mặc sắc phục đã bị ban tổ chức lễ hội cấm không cho tham dự từ năm 2017, vì có những tố cáo là cảnh sát thành phố có những tư tưởng kỳ thị những người đồng tính.
Cũng theo các tin tức loan báo thì trong số những người tham dự lễ hội đồng tính năm nay sẽ có ông thị trưởng thành phố John Tory, ông John Fraser thủ lãnh tạm thời của đảng Tự Do tỉnh bang, ông Mike Schreiner thủ lãnh đảng Xanh tỉnh bang và có thể có thêm bà thủ lãnh đảng NDP tỉnh bang.
Ngày xưa khi ông Rod Ford, cố thị trưởng thành phố Toronto và là em của thủ hiến Doug Ford, khi còn là thị trưởng thành phố Toronto, đã không tham dự những buổi lễ hội đồng tính hàng năm.

Tin tức khác...