Thủ tướng Justin Trudeau không cho gia tăng mức lương tối thiểu

Ottawa: Trả lời các câu hỏi của các phóng viên báo chí hôm thứ sáu ngày 7 tháng 10, thủ tướng Justin Trudeau cho biết là chính quyền liên bang sẽ không theo gương các chính quyền tỉnh bang vừa cho gia tăng mức lương tối thiểu các tỉnh bang này.

Chính quyền tỉnh bang Alberta sẽ cho mức gia tăng mức lương tối thiểu lên đến $15 một giờ vào năm 2018, trong khi chính quyền tỉnh bang Ontario đã cho gia tăng mức lương tối thiểu ở tỉnh bang này, trong liên tiếp 3 năm qua. Chính quyền tỉnh bang Ontario cũng nghiên cứu việc cung cấp một số lợi tức tối thiểu cho mỗi cư dân.

Thủ tướng Trudeau đã bác bỏ việc gia tăng lương tối thiểu là một trong những đường hướng cho chính sách kinh tế liên bang.

Việc có  hay không chuyện gia tăng lương tối thiểu liên bang  chỉ ảnh hưởng đến một số nhỏ những người làm việc  ở Canada, những người làm việc trong các ngành thương mại chịu những luật lệ liên bang như các nhân viên làm việc cho các ngân hàng, các nhân viên làm việc cho các công ty điện thoại..

Tin tức khác...