Thống đốc tiểu bang New York phối hợp với thống đốc của các tiểu bang miền đông bắc, chuẩn bị cho guồng máy kinh tế hoạt động trở lại

Albany, New York: Trong cuộc họp báo diễn ra trong hôm thứ hai ngày 13 tháng 4, ông Andrew Cuomo, thống đốc tiểu bang New York đã phối hợp với thống đốc của các tiểu bang ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, trong việc chuẩn bị cho guồng máy kinh tế của các tiểu bang này hoạt động trở lại.
Các tiểu bang miền đông bắc Hoa Kỳ bao gồm tiểu bang New York, New Jersey, Connecticut, Pensylvania, Rhode Island và Delaware.
Các tiểu bang sẽ cử một số đại diện làm việc chung trong dự án cho guồng máy kinh tế của các tiểu bang này hoạt động trở lại.
Điều này cũng cho thấy là trận đại dịch COVID-19 đã lên đến tận đỉnh và trên đà đi xuống.

Tin tức khác...