Thông Báo Tuyển Sinh

4.1.1

Hội Võ Đang Tài Chi xin trân trọng thông báo tuyển học viên cho hai lớp :
1- Lớp Vĩnh Xuân Quyền do Võ   Sư Trần Kiêm Bo hướng dẫn
1- Lớp Võ Đang Thái Cực Quyền và Bát Quái Chưởng do Võ Sư Nguyễn Xuân Cao hướng dẫn
Mỗi lớp sẽ nhận tối đa 20 học viên , tuổi từ 8 đến 88 tuổi , lệ phí ghi danh và sinh hoạt $10 cho năm 2017.
Ghi danh và nhập học : 12 pm – 14 pm Chúa Nhật  , ngày 15 ,Jan , 2017 tại Oakdale Community Centre 350 GrandRavine Drive , NorthYork

 

Tin tức khác...