Thông báo thay đổi nhân sự

Thời Báo Media trân trọng thông báo:
Sau 30 năm hoạt động trong ngành truyền thông, kể từ ngày 1/11/2018, ông Nguyễn Đạt-Chủ nhiệm Thời Báo- đã từ nhiệm và chuyển giao toàn bộ việc quản trị Thời Báo cho bà Hạnh Suzy Nguyễn.
Bà Hạnh Suzy Nguyễn đã có kinh nghiệm điều hành hoạt động của công ty Thời Báo từ hơn ba năm qua, nay chính thức đảm trách vai trò Chủ nhiệm và Giám đốc Thời Báo Media, được tin tưởng rằng sẽ tiếp tục giúp Thời Báo phát triển, xứng đáng với lòng tin yêu của cộng đồng.
Ông Nguyễn Đạt tuy nay chuyển hướng sang các hoạt động kinh doanh khác, nhưng vẫn tiếp tục giữ vai trò cố vấn cho công ty Thời Báo trong thời gian sắp tới.
Thoi Bao Inc.

Tin tức khác...