Thỏa ước tự do mậu dịch USMCA có những ảnh hưởng gì đến cuộc sống của những người Canadians?

Ottawa: Canada đã đồng ý về một thỏa hiệp tự do mậu dịch Bắc Mỹ mới , NAFTÀ hay còn gọi là USMCA, và thỏa hiệp này sẽ có ảnh hưởng gì đến những người Canadians trong tương lai.
-Những người Canadians có thể mua hàng trên mạng từ các công ty Hoa Kỳ, và số tiền miễn thuế gia tăng từ $20 lên đến $150.
Khách hàng ở Canada cũng như các công ty có thể mua hàng từ Mỹ nhanh chóng và không phải qua những thủ tục hành chánh rườm rà như trước.
– Số lượng sản phẩm sữa mà các nông gia Hoa Kỳ có thể lên đến mức 3.5 phần trăm tổng số sản phẩm sữa tiêu thụ ở Canada, cho nên giá sữa và trứng ở Canada có thể giảm trong tương lai.
-Canada đồng ý gia hạn bản quyền của một số thuốc của các công ty dược phẩm Hoa Kỳ từ 8 năm lên 10 năm, và như thế giá của nhiều loại thứ thuốc ở Canada có thể gia tăng.
-Rượu sản xuất ở Hoa Kỳ sẽ được bán ở các tiệm tạp hóa ở tỉnh bang B.C. vào ngày 1 tháng 11 năm tới 2019.

Tin tức khác...