Thỏa hiệp thương mại Mỹ Trung giai đoạn 1, sẽ được ký kết

Hoa Thịnh Đốn:Trong hôm thứ ba ngày 31 tháng chạp, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết là ông sẽ ký thỏa hiệp thương mại Mỹ Trung giai đoạn 1 vào ngày 15 tháng giêng sắp đến.
Trong bản tin nhắn Twitter, tổng thống Trump tiết lộ là lễ ký thỏa hiệp thương mại Mỹ Trung sẽ diễn ra ở tòa Bạch Ốc, và khi bắt đầu của việc thương thảo giai đoạn 2, ông sẽ qua Bắc Kinh gặp chủ tịch Tập Cận Bình.

Tin tức khác...