Thiếu ..mèo ở vùng Nam tỉnh bang Ontario

Niagara Falls: Những năm trước, mèo nhà cũng như mèo hoang nhiều vô số kể ở nhiều thành phố ở Canada.
Cách đây vài năm, một trung tâm tạm trú cho súc vật ở thành phố Mississauga, tỉnh bang Ontario đã có quá nhiều mèo, và đề nghị cho những con mèo miễn phí, cộng thêm tiền khám sức khỏe cho những con mèo này.
Bây giờ thì tình trạng có quá nhiều mèo ở nhiều thành phố ở Canada.
Tại trung tâm tạm trú cho súc vật ở vùng Niagra, người ta không còn mèo để cho, khi các chuồng nuôi những con mèo đã trống rỗng.
Trung tâm tạm trú cho súc vật ở thành phố St Catharines cũng chẳng còn một con mèo nào cho những người muốn xin.
Tại trung tâm tạm trú súc vật Hamilton-Burlington có khoảng 30 con mèo, trong khi bình thường tại trung tâm này có trên 100 con.
Theo các giới chức thẩm quyền thì việc thiếu mèo bốn chân là vì phần lớn chủ nhân của những con mèo hiện hữu, hoặc cho thiến những con mèo đực, hay cho cắt bộ phận sinh sản của những con mèo cái, khiến chúng chẳng có thể sinh con đẻ cái nhiều như những năm trước.

Tin tức khác...