Thiếu bác sĩ đánh thuốc mê, nhiều sản phụ ở tỉnh bang Nova Scotia, phải lái xe đến những bệnh viện xa.

Yarmouth, Nova Scotia: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 26 tháng 4, thì các giới chức của bệnh viện thành phố Yarmouth, tỉnh bang Nova Scotia vừa loan báo là có thể có một số sản phụ, sẽ không được nhận vào bệnh viện, khi đến lúc sinh nở, vì bệnh viện này hiện đang thiếu các bác sĩ gây mê.
Trong trường hợp khẩn cấp, những sản phụ có thể phải đến xin sinh nở ở hai bệnh viện ở hai thành phố lân cận, mà bệnh viện gần nhất cũng cách khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ lái xe.
Trong những ca đỡ đẻ khó và phải mổ, thì bệnh viện cần những bác sĩ gây mê, mà hiện nay ở bệnh viện thành phố Yarmouth hiện đang thiếu hụt các bác sĩ gây mê.
Tỉnh bang Nova Scotia hiện nay không những thiếu các bác sĩ chuyên môn, mà còn thiếu cả những bác sĩ gia đình.

Tin tức khác...