Thị trường địa ốc Toronto tiếp tục suy thoái

Toronto:Theo bản công bố của hội đồng địa ốc thành phố Toronto (TREB) phổ biến hôm thứ sáu ngày 21 tháng 7, thì thị trường địa ốc vùng thủ phủ Toronto tiếp tục bước suy thoái.

Theo bản công bố thì  giá trung bình một căn nhà bán ở thành phố Toronto trong vòng 14 ngày tính đến ngày 15 tháng7, là $760,356, sút giảm $159,000 so với giá $910,589  vào tháng 4 năm nay.

Số lượng nhà bán được cũng sút giảm, tính đến ngày 15 tháng 7, số lượng nhà bán được ở vùng đại  thủ phủ Toronto giảm 39.3 phần trăm tính trong vòng 1 năm.

 

More Stories...