Thị trường địa ốc tỉnh bang British Columbia bước vào vòng suy thoái?

Vancouver: Theo bản tường trình của ngân hàng tín dụng Central 1 Credit Union thì nền kỹ nghệ địa ốc ở tỉnh bang British Columbia đang bước vào vòng suy thoái nhẹ và cuộc suy thoái này sẽ còn kéo dài.
Theo ông Bryan Yu, kinh tế gia của ngân hàng tín dụng thì thị trường địa ốc ở tỉnh bang B.C. đã chuyển từ thị trường ưu tiên cho người bán trở thành ưu tiên cho người mua.
Cũng theo kinh tế gia Yu thì giá nhà trên thị trường đã giảm.
Tuy nhiên giá nhà trung bình trên toàn tỉnh bang B.C. dã tăng 6 phần trăm trong năm nay và ở mức $530,000 một căn, nhưng số nhà bán được đã giảm 17 phần trăm.
Số nhà bán được trong những thành phố Vancouver, Victoria, Kelowna… đã giảm 40 phần trăm so với năm ngoái.
Những lý do cho việc giảm giá nhà và việc nền kỹ nghệ địa ốc ở tỉnh bang B.C. đi vào vòng suy thoái, là việc giá nhà đã gia tăng quá cao, mà đặc biệt là ở vùng đại thủ phủ Vancouver, số người mua nhà nhất là những người từ Trung quốc, đã sút giảm.

Tin tức khác...