thị trường chứng khoán Trung quốc tiếp tục sút giảm

Hồng Kông: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 29 tháng 10, thì thị trường chứng khoán Thượng Hải tiếp tục sút giảm mạnh.
Trong ngày thứ hai, chỉ số của thị trườngh chứng khoán Thượng Hải sút giảm thêm 2.18 phần trăm và ở mức 2,542 điểm. Trong vòng 2 năm qua, chỉ số của thị trường chứng khoán Thượng Hải sút giảm 30 phần trăm.
Các nhà đầu tư lo lắng về cuộc chiến mậu dịch đang diễn ra giữa Trung quốc và Hoa Kỳ, cũng như mức phát triển kinh tế ở Trung quốc đã giảm dần trong những tháng qua, và sự suy giảm của các công ty cao kỹ ở Hoa Kỳ.

Tin tức khác...