Thị trường chứng khoán Thượng Hải sút giảm 30 phần trăm.

Thượng Hải: Trong ngày thứ năm 18 tháng 10, chỉ số của thị trường chứng khoán Thượn Hải sút giảm còn ở mức 2,550, sút giảm 30 phần trăm trong vòng 1 năm qua.
Chỉ số của thị trường chứng khoán Thượng Hải
đã ở mức thấp nhất trong vòng 4 năm qua, với cổ phiếu của các công ty BATS ( Baidu, Alibaba, Tencent và Sima) đã sút giảm từ 25 phần trăm cho đến 40 phần trăm trong vòng 1 năm.

Tin tức khác...