Thêm nhiều công ăn việc làm cho những người Canadiens.

Ottawa: Thị trường lao động ở Canada trong những ngày đầu năm 2019 đã có những bất ngờ, với số công ăn việc làm gia tăng cao hơn những ước tính, nhất là số công ăn việc làm cho những người trẻ và công ăn việc làm ở lãnh vực tư nhân.
Trong khi các kinh tế gia tiên đoán là trong tháng giêng đầu năm nay, số công ăn việc làm mới gia tăng ở Canada chỉ có khoảng 5 ngàn công việc, nhưng theo những thống kê của sở thống kê Canada, trong tháng giêng đã có thêm 66,800 công ăn việc làm mới, gồm cả những công việc toàn phần và những việc bán thời gian.
Số công ăn việc làm gia tăng trong khi Canada đang gặp những khó khăn trong ngành kỹ nghệ dầu khí, thị trường địa ốc sút giảm và những thay đổi bất thường trên thị trường chứng khoán.

Tin tức khác...