Thêm nhiều công ăn việc làm cho cư dân Canada trong tháng 9.

Ottawa: Theo bản công bố của sở Thống Kê Canada vừa phổ biến hôm thứ sáu ngày 7 tháng 10, đã có thêm nhiều công ăn việc làm cho cư dân ở Canada trong tháng 9 vừa qua.

Theo bản công bố này, trong tháng 9 có thêm 67 ngàn công việc mới ở Canada, nhiều hơn những con số ước tính của các chuyên gia tài chánh.

Tuy nhiên tỷ lệ thất nghiệp ở Canada trong tháng 9 vẫn ở mức 7 phần trăm, vì theo sở Thống Kê, số người đi kiếm việc cũng gia tăng.

Theo những chi tiết về số công ăn việc làm, trong số 67 ngàn công việc mới, có 56 ngàn công việc về dịch vụ như việc làm ở các tiệm bán đồ ăn nhanh, việc làm trong các siêu thị.. Những ngành sản xuất hàng hóa và kiến thiết có thêm 6 ngàn công việc cho mỗi ngành.

Tháng 9 là tháng tựu trường cho nên đã có thêm 17  ngàn công việc mới trong ngành giáo dục.

Phần lớn những công việc làm mới là việc bán thời gian: 44,100 công việc bán thời gian, và 23 ngàn công việc toàn thời gian.

Số người tự làm chủ (self employees) cũng gia tăng thêm 50,100 công việc.

Phần lớn những công việc mới ở ba tỉnh bang Quebec, New Brunswick và Alberta.

Tin tức khác...