Thêm một dược phẩm được thử nghiệm dùng chữa bệnh viêm phổi coronavirus.

Vancouver: Theo kết quả của một cuộc khảo cứu vừa của một số các khảo cứu gia trên thế giới , thì một loại dược phẩm mới đã được thử nghiệm và có thể ngăn cản sự bành trướng của loài vi rút corona.
Kết quả cuộc thử nghiệm này đã được đăng tải trên tạp chí y khoa Cell số mới đây.
Kết quả cuộc thử nghiệm này gây những hy vọng là trong một thời gian rất ngắn, người ta có thể ngăn được trận dịch COVID-19.
Tính đến ngày chúa nhật 5 tháng 4, có đến 1.25 triệu người trên thế giới bị nhiễm COVID-19 và trong số này có trên 68 ngàn người chết. Tại Hoa Kỳ có trên 325 ngàn người nhiễm và trên 9 ngàn người chết.
Theo giáo sư Penninger, giáo sư trường đại học y khoa UBC ở thành phố Vancouver, tỉnh bang British Columbia, Canada và cũng là một trong những người tham dự cuộc khảo cứu thì họ hy vọng là kết quả của cuộc khảo cứu sẽ giúp cho sự chữa trị dịch COVID-19.
Các nhà khảo cứu đã sử dụng thuốc có tên là APN01 sẽ được thử nghiệm lâm sàng ( clinical trial) ở Âu Châu, sau những thử nghiệm thành công trong phòng thí nghiệm.

Tin tức khác...