Thêm một cơ sở sản xuất thuốc lắc của người Việt ở tỉnh bang Ontario bị phá vỡ.

Belleville, Ontario: Trong những ngày cuối tuần 6 tháng 4, sở cảnh sát tỉnh bang Ontario, OPP, đã phá vỡ một cơ sở sản xuất thuốc lắc, meth lab, của người Việt ở gần thị trấn Belleville.
Ba nghi can đã bị bắt giữ khi cảnh sát xét một căn nhà ở thị trấn Eldorado.
Ba nghi can bị bắt giữ là Thanh Nguyễn, 65 tuổi ở thành phố Hamilton, Nhu Cong Nguyễn , 50 tuổi ở North York và Khanh Pham 34 tuổi ở thành phố Mississauga, bị buộc tội tàng trữ và sản xuất methamphetamines.
Cảnh sát cũng lục soát hai căn nhà ở thành phố Hamilton, một căn nhà ở North York và hai căn nhà khác ở thành phố Mississauga.

Tin tức khác...