Thêm một lý do khiến Canada là một miền đất hạnh phúc: không bắt buộc phải trả ngay tiền nợ học phí đại học.

Ottawa: Trong hôm thứ hai ngày 31 tháng 10, chính quyền liên bang Canada đã công bố những biện pháp mới, nhằm giúp đỡ những người có nợ sinh viên trong những bước đầu.

Theo  bản công bố của cơ quan đặc trách về nợ sinh viên, the Employment and Social Development Canada, thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 11  năm nay, những sinh viên ra trường, có nợ sinh viên, mà lương hàng năm dưới 25,000, thì họ sẽ không phải trả nợ sinh viên, cho đến khi lương của người này cao hơn 25 ngàn dollars một năm.

Những người này cũng có quyền trả một số tiền nợ nhỏ hàng năm, theo khả năng tài chánh.

Như thế một sinh viên mượn tiền student loans, ra trường thất nghiệp trường kỳ, sẽ chẳng phải trả nợ tiền học sinh viên.

Ngoài ra theo ngân sách năm 2016, chính quyền liên bang sẽ bỏ thêm 131.4 tỷ dollars tài trợ cho các sinh viên trong vòng 5 năm sắp đến.

Theo bà Mary Ann Mihychuk, tổng trưởng nhân lực thì tương lai của Canada tùy thuộc vào những người trẻ, tốt nghiệp đại học và được huấn luyện chuẩn bị vào thị trường công ăn việc làm, và sẽ được chính quyền giúp đỡ khi bước từ ngưỡng cửa đại học vào thế giới công việc.

Ngoài ra chính quyền liên bang cũng có những tiền học bổng cho các sinh viên tùy theo hoàn cảnh:

-Những sinh viên học toàn phần mà gia đình bố mẹ nghèo, sẽ được học bổng từ $2,000 cho đến $3,000 một năm.Những sinh viên thuộc gia đình trung lưu sẽ được học bổng từ $800 đến $1,200

-Những sinh viên nghèo theo học bán phần sẽ nhận được học bổng từ $1,200 cho đến $1,800

Tin tức khác...