Thêm gần 300 ngàn công ăn việc làm trong năm qua

Ottawa: Theo bản thống kê của sở Thống Kê Canada thì trong tháng hai vừa qua, đã có thêm 15 ngàn công ăn việc làm cho cư dân ở Canada, và tính trong vòng 12 tháng qua, đã có 288 ngàn công ăn việc làm mới.

Trong tháng hai có thêm 105 ngàn công ăn việc làm toàn thời gian và bị mất đi 90 ngàn công ăn việc làm bán thời gian, mà theo nhận định của ngân hàng Scotiabank thì đây là tháng có số công việc gia tăng toàn thời gian nhiều nhất kể từ năm 2006 cho đến nay.

Tỷ lệ thất nghiệp ở Canada xuống còn ở mức 6.6 phần trăm, mức thất nghiệp thấp nhất trong vòng một thập kỷ qua.

Nếu tính theo từng tỉnh bang, thì trong tháng hai, đã có thêm công ăn việc làm ở các tỉnh bang B.C., Saskatchewan, Manitoba và công ăn việc làm giảm bớt ở các tỉnh bang  Nova Scotia và Newfoundland.

Nhiều quan sát viên tài chánh cho rằng nền kinh tế Canada đang trên đà phát triển mạnh mẽ trở lại.

Tin tức khác...