Thêm gần 3 triệu công ăn việc làm ở Bắc Mỹ: đã qua thời nguy khó của đại dịch COVID-19

Ottawa: Theo những công bố hôm thứ sáu ngày 5 tháng 6, trong tháng 5 vừa qua có thêm 289,600 công ăn việc làm mới ở Canada và có trên 2.5 triệu người có công việc ở Hoa Kỳ.
Trong tháng 5, có gần 3 triệu công ăn việc làm ở Bắc Mỹ, trong khi các kinh tế gia lại tiên đoán là sẽ có thêm hàng triệu người thất nghiệp trong tháng 5.
Với số công ăn việc làm gia tăng, giúp cho chỉ số của các thị trường chứng khoán Bắc Mỹ gia tăng mạnh: chỉ số SP/TSX của thị trường chứng khoán Toronto gia tăng 326 điểm và ở mứv 15,854 điểm, chỉ số Dow Jones Kỹ Nghệ của thị trường chứng khoán Nữu Ước gia tăng 829 điểm và ở mức 27,110 điểm, trong khi trị giá của đồng Gia Kim cũng gia tăng lên đến 74.49 xu Mỹ kim.
Tuy có thêm 289 ngàn công ăn việc làm, nhưng với hàng triệu người thất nghiệp trong hai tháng 3 và tháng 4, tỷ lệ thất nghiệp ở Canada hiện nay là 13.7 phần trăm, mức thất nghiệp cao nhất ở Canada trong vòng 40 năm qua. Trong khi mức thất nghiệp ở Mỹ hiện nay cũng lên đến mức 13.3 phần trăm.

Tin tức khác...