Thêm gần 1 triệu công ăn việc làm ở Canada trong tháng 6

Ottawa: Theo tin tức công bố hôm thứ sáu ngày 10 tháng 7 thì trong tháng 6 vừa qua, có thêm 953 ngàn công ăn việc làm mới ở Canada mà trên phân nửa của các công ăn việc làm này là những việc làm toàn phần.
Trong khi đó theo sự ước tính của các chuyên gia tài chánh thì con số công ăn việc làm mới trong tháng sáu ở Canada chỉ ở mức 700 ngàn công việc.
Như thế công ăn việc làm mới đã cao hơn những ước tính, chứng tỏ guồng máy kinh tế Canada đang hoạt động mạnh trở lại.
Tuy thế vẫn còn trên 3 triệu công ăn việc làm khác ở Canada đã mất đi vì đại dịch COVID-19 khiến cho mức thất nghiệp ở Canada vẫn ở mức 12.3 phần trăm.
Cũng theo sở Thống Kê Canada thì nếu tính chung cả những người tuy muốn đi làm nhưng lại không buồn đi kiếm việc, chắc vì vẫn muốn nhận tiền tài trợ của chính quyền liên bang, thì tỷ lệ thất nghiệp ở Canada đã lên đến 16.3 phần trăm.

Tin tức khác...