Thêm ba tỉnh bang ký thỏa thuận với chính quyền liên bang về bảo hiểm y tế.

bà tổng trưởng y tế

Ottawa: Trong hôm thứ sáu ngày 10 tháng 3, có thêm 3 tỉnh bang đã ký thỏa thuận với chính quyền liên bang về bảo hiểm y tế. Đó là các tỉnh bang Ontario, Quebec và Alberta.

Tại cuộc họp ở hạ viện, bà  tổng trưởng y tế  Jane Philpott đã cho biết là chính quyền liên bang da94 hoàn tất việc ký kết  việc tài trợ y tế cho ba tỉnh bang vừa kể.

Như thế chỉ còn tỉnh bang Manitoba là tỉnh bang duy nhất, chưa thỏa thuận với chính quyền liên bang về những tài trợ mà chính quyền liên bang sẽ cung cấp cho chính quyền tỉnh bang Manitoba trong những năm tới.

Theo lời phát ngôn viên của tỉnh bang Manitoba, thì chính quyền tỉnh bang này cần thêm tiền tài trợ cho những người thổ dân về  những bệnh tật  và nhất là về bệnh tiểu đường mà đa số thổ dân đều  bị.

Cũng theo những công bố trước đây, chính quyền liên bang sẽ bỏ thêm 3 tỷ dollars tài trợ cho các tỉnh bang cho bệnh tâm thần và  việc săn sóc bệnh nhân tại gia trong vòng 10 năm sắp tới.

 

Tin tức khác...