Thất vọng vì ông Trump của nhóm những người muốn đạt được mơ ước ( Dreamers)

Hoa Thịnh Đốn: Bốn năm trước, vào năm 2013, khi ông Trump chưa là tổng thống mà còn là người hăng say chỉ trích chính sách di dân của cựu tổng thống Obama, một nhóm những di dân  người Nam Mỹ, được lén đưa qua Mỹ khi họ còn nhỏ, trưởng thành ở Mỹ và không là thường trú nhân, họ luôn lo sợ bị trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ.

Chính quyền tổng thống Obama đã tạm thời không trục xuất nhóm người này qua chương trình  DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals).

Những người này đã tập hợp thành một nhóm khoảng gần 1 triệu người, tranh đấu đòi chính quyền Mỹ phải có những sửa đổi về di trú.

Tháng 8 năm 2013, nhóm Dreaners tổ chức một cuộc biểu tình ở công viên Central ở thành phố New York, và đã được ông Trump mời đến  văn phòng chụp hình chung.

Ông Trump đã nói với ông Estuardo Rodriguez, đại diện cho nhóm Dreamers là ông đồng ý vời  những lời yêu cầu của nhóm này về việc thay đổi chính sách di dân.

Bây giờ khi lên nắm quyền, theo những tin tức  loan báo hôm thứ sáu ngày 1 tháng 9, thì có thể tổng thống Trump đã thay đổi ý kiến: Ông đang dự   định cho trục xuất những người trong nhóm Dreamers ra khỏi Mỹ bằng cách hủy bỏ chương trình DACA.

Hàng trăm ngàn người sẽ mất việc, và nền kinh tế Mỹ sẽ bị thiệt hại hàng chục tỷ Mỹ kim nếu số người  “Dreamers” bị trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ.

 

More Stories...