Thành phố Richmond cấm không cho mướn nhà ngắn hạn

Richmond, British Columbia: Trong hôm thứ hai ngày 9 tháng giêng, hội đồng thành phố Richmond, tỉnh bang B.C. đã bỏ phiếu một trăm phần trăm, cấm không cho cư dân cho mướn nhà ngắn hạn, và cấm cả  công ty cho mướn nhà ngắn hạn trên mạng Airbnb.

Tuy các chuyên viên của thành phố Richmond đã khuyến cáo là chính quyền thành phố nên có luật lệ cho việc mướn nhà ngắn hạn này, thay vì cấm, nhưng theo ông thị trưởng Malcolm Brodie thì các nghị viên trong hội đồng  thành phố đã nghe được nhiều than phiền của cư dân cũng như kinh nghiệm của các thành phố láng giềng về việc cho mướn nhà ngắn hạn, nên đã bỏ phiếu cấm.

Hội đồng thành phố Richmond đã cấm không cho mướn nhà ngắn hạn dứoi 30 ngày.

Có nhiều than phiền cho thấy là nhiều người cho mướn nhà ngắn hạn theo kiểu công ty Airbnb, đã thấy căn nhà của họ, sau khi người mướn ra đi, bị phá tan hoang và phải bỏ tiền ra sửa chữa lại nhà.

 

Tin tức khác...