Thành phố Ottawa tạo một kỷ lục thế giới: đắp 2,069 người tuyết trong vòng 1 tiếng đồng hồ

Ottawa: Ottawa, thủ đô của Canada đã có thêm 2,069 cư dân mới, nhưng những cư dân này chỉ tạm thời ở trong thành phố một thời gian ngắn, trước khi bị tan đi khi nhiệt độ gia tăng.

Trong hôm chúa nhật ngày 31 tháng giêng, một số đông cư dân trong thành phố Ottawa, đã tụ tập tại cần trường TD Place để cùng nhau đắp những người tuyết.

Trong vòng 1 tiếng đồng hồ trong buổi chiều hôm chúa nhật, những cư dân trong thành phố d9đã đắp được 2,069 snowman, phá kỷ lục thế giới.

Trong năm ngoái 2015, những cư dân thành phố Ottawa đã đắp được 1,299 người tuyết, nhưng bị thua, bởi cư dân của thành phố Akabira, Nhật.

Cư dân của thành phố Akariba đã đắp được 2,036 người tuyết trong tháng hai năm ngoái, và tạo được một kỷ lục thế giới.

Với 2,069 người tuyết đắp được trong mùa đông năm nay, ngưởi ta hy vọng thành tích này sẽ tạo một kỷ lục mới trong The Guiness World Records.

Theo điều lệ, những snowman được đắp sẽ phải cao 3 bộ anh, phải có 2 aty, 2 mắt và một cái mũi.

Những người đi đắp snowman tạo kỷ lục thế giới, cùng một lúc, đã quyên tiền cho các cơ quan từ thiện.

Tin tức khác...