Thánh lễ cuối cùng ở một căn nhà thờ cổ 133 năm

Saint John, New Brunswick: Sau 133 năm là nơi thờ phượng, các linh mục ở nhà thờ St Peter’s ở thành phố Saint John, tỉnh bang New Brunswick đã cử hành thánh lễ cuối cùng vào ngày chúa nhật 26 tháng 8.
Theo lời bà Janet Garnett, một bổn đạo thì đây là một điều cay đắng và cũng là dấu hiệu của thời gian.
Lý do của việc đóng cửa ngôi nhà thờ 133 năm này là vì số giáo dân tham dự ngày càng thưa thớt.
Trong thánh lễ cuối cùng, số người tham dự ngồi chật thánh đường, mà theo nhận xét của ông Dean Boudreau, một bổn đạo khác của nhà thờ St Peter’s, thì nếu thánh lễ của những ngày chúa nhật trước đó, cũng có đông người tham dự như chúa nhật vừa qua, thì có lẽ nhà thờ này đã không phải đóng cửa.
Với số bổn đạo đi dự lễ ngày càng ít, giáo phận thành phố Saint John, tỉnh bang New Brunswick đã cho đóng cửa 9 trong số 79 thánh đường ở thành phố này.

Tin tức khác...