Tháng giêng có số tuyết rơi kỷ lục ở thủ đô Ottawa

Ottawa: Cư dân trong thành phố Ottawa thức giấc trong buổi sáng hôm thứ ba ngày 29 tháng giêng, và thấy tuyết phủ trắng đường xá.
Số lượng tuyết rơi trong ngày thứ ba từ 12 cm cho đến 17 cm và như thế số lượng tuyết rơi trong tháng giêng năm nay đã lên đến một kỷ lục mới là 107 cm, phá kỷ lục cũ là 93 cm vào năm 1999.
Không những tuyết rơi nhiều, gió lạnh trong ngày thứ ba ở thành phố Ottawa, mà nhiệt độ trong ngày cũng đã xuống thấp đến một mức kỷ lục là trừ 30 độ C.
Những trận gió lạnh polar vortex thổi từ Bắc Cực xuống, đã biến một phần Canada và miền trung nước Mỹ thành một tủ lạnh đóng băng.
Nhiệt độ cộng cái lạnh của gió ở tiểu bang Minnesota trong ngày thứ ba, đã xuống đến trừ 70 độ: cái lạnh chết người!

Tin tức khác...