Thân nhân của 39 nạn nhân ở Anh phải trả chi phí đưa hài cốt của những nạn nhân trở lại Việt Nam

Hà Nội: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 18 tháng 11,bộ ngoại giao Việt Nam cho biết là các gia đình của 39 nạn nhân chết ở Anh, sẽ phải trả chi phí cho việc đưa hài cốt của các nạn nhân từ Anh trở lại Việt Nam.
Bộ ngoại giao Việt Nam cũng cho biết là có hai cách đưa hài cốt của các nạn nhân trở lại Việt Nam: hoặc thi hài hay tro cốt.
Chính quyền Việt Nam cho biết là họ sẽ trả cho các nạn nhân 50 phần trăm số chi phí.
Cũng theo tin tức loan báo thì chi phí đưa quan tài từ Anh về đến phi trường Nội Bài ở Hà Nội là 66 triệu đồng Việt Nam, và chi phí đưa về tro cốt thì cũng tốn đến 41.1 triệu đồng.
Nhiều gia đình của các nạn nhân cũng lên tiếng xin được người ngoài giúp đỡ, vì họ không có đủ số tiền hàng chục triệu đồng đó.

Tin tức khác...