Thám tử cảnh sát Mỹ đầu tiên chết vì nhiễm COVID-19

New York: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 28 tháng 3, một thám tử cảnh sát Hoa Kỳ đầu tiên đã tử vong vì nhiễm COVID-19.
Thám tử Cedric Dixon, 48 tuổi, của sở cảnh sát thành phố New York, NYPD, đã chết ở bệnh viện North Central Bronx, sau khi phải nằm bệnh viện 3 ngày qua vì những triệu chứng như bệnh cúm.
Thám tử Dixon đã ở trong sở cảnh sát 23 năm, đã còn bị thêm những bệnh khác như suyễn và tiểu đường.
Cũng theo sở cảnh sát thành phố New York thì có 442 nhân viên cảnh sát trong thành phố bị nhiễm dương tính COVID-19.

Tin tức khác...