Thái Lan dự trù mua 3 nhà máy điện năng lượng mặt trời của Việt Nam

Hà Nội: theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 5 tháng 10, tập đoàn WHAUP của Thái Lan đã dự trù 3 nhà máy điện mặt trời tại Việt Nam vá những nhà máy này dự trù sẽ hoàn tất vào năm 2021.

Giám đốc điều hành Tập đoàn WHAUP, công ty hoạt động kinh doanh điện lực lớn nhất ở Thái Lan, cho biết thêm rằng WHAUP có kế hoạch trở thành cổ đông đa số hoặc chủ sở hữu hoàn toàn 3 nhà máy điện mặt trời tại Việt Nam và dự kiến thủ tục mua bán sẽ xong vào đầu năm tới. Tuy nhiên, tổng giá trị đầu tư vào 3 nhà máy điện mặt trời không được tiết lộ.

Tin tức khác...