THẮC MẮC TÀI CHÁNH CHO NGƯỜI MUA NHÀ NƯỚC NGOÀI

QUANG LAM REAL ESTATE BROKER
 
An cư lạc nghiệp là giấc mơ của hầu như tất cả mọi người.
 

Trong bài viết trước, chúng tôi đã đề cập đến một số thông tin căn bản về quá trình mua bán bất động sản Canada dành cho người nước ngoài. Bài viết này sẽ chú trọng đến những thắc mắc xoay quanh vấn đề tài chánh, nhằm giúp quý vị có những dự tính thiết thực trong khi giao dịch.

MỨC THUẾ
Tượng tự như các thường trú nhân, mỗi năm, quý vị sẽ phải trả thuế đất cho chính phủ. Chi tiết về thuế đất chúng tôi đã đề cập đến trong bài trước. Ngoài ra, khi lấy nhà, quý vị sẽ phải trả thêm thuế chuyển nhượng nhà đất, 15%, dành cho người mua ngoại quốc. Nếu quý vị mua bất động sản để cho thuê hàng tháng, quý vị còn phải khai thêm thuế thu nhập. Chuyên viên kế toán có thể giúp quý vị thực hiện khai thuế hàng năm. Khi bán bất động sản, quý vị sẽ phải trả thêm mức thuế dựa trên lợi nhuận thâu về, gọi là Thuế Trên Thặng Dư Vốn. Theo luật, người mua bất động sản từ chủ nhà ngoại quốc phải giữ lại 25% để nộp lại cho sở thuế, để tránh tình trạng người bán mang tiền tẩu tán ra khỏi Canada trước khi nộp cho chính phủ. Thời hạn để nộp thuế tiền lời là trước ngày 30 tháng Tư, sau năm mà bất động sản đã được bán ra. Sau khi quý vị khai thuế, một phần của 25% mà chính phủ đã giữ lại trước kia sẽ được hoàn lại cho quý vị, bởi vì mức thuế trung bình luôn nằm ở mức dưới 25%. Trong lúc khai thuế, quý vị có thể khai xin được khấu trừ một số chi phí như chi phí pháp lý và chi phí hoa hồng đã trả cho chuyên viên địa ốc.

CHI PHÍ
Trước khi ký giấy nhận nhà, một số phí tổn mà người mua nước ngoài nên chuẩn bị trước bao gồm:
Tiền đặt cọc: thông thường là 5% trên tổng số giá trị mua, phải trả cho người bán trong vòng 24 tiếng sau khi họ chấp nhận bán.

Chi phí thẩm định giá trị bất động sản ( Appraisal): thông thường chi phí này nằm trong khoảng $400-$500, trả cho công ty cho vay thế chấp.

Chi phí kiểm tra nhà (Inspection): thông thường chi phí nằm khoảng $400-$500, thanh toán cho công ty kiểm tra.

Lúc ký giấy tờ nhận nhà, quý vị sẽ phải thanh toán thêm một số chi phí sau đây:
Tiền nhà còn lại: lúc này quý vị phải thanh toán số tiền còn lại, quý vị có thể trả bằng chi phiếu, hoặc công ty cho vay sẽ thanh toán thay cho quý vị từ thế chấp mà quý vị đã ký mượn.
Chi phí pháp lý (Legal Fee): chi phí này dựa trên giá trị của căn nhà, thông thường nằm giữa $1800-$2000 cho mỗi $500,000 giá trị.

Bảo hiểm quyền sở hữu (Title Insurance): đôi khi chi phí này được thanh toán trong tổng chi phí pháp lý.

Hoa hồng cho chuyên viên địa ốc: thông thường, quý vị phải thanh toán, nhưng đôi khi, quý vị có thể mượn khoản tiền này trong tổng số thế chấp và công ty cho vay sẽ thanh toán thẳng cho chuyên viên địa ốc.

Bản vẽ đất (Survey) : nếu cần thiết, chi phí dành cho chuyên viên khảo sát đất là khoảng $1000-$2000.
Thuế dành cho người nước ngoài tại Ontario: 15% giá mua, như đã đề cập đến bên trên.
Thuế chuyển nhượng tỉnh bang: được tính tùy theo từng mức giá trị.
Thuế chuyển nhượng thành phố: nếu áp dụng thì sẽ được tính tùy theo mức giá trị.
Thuế đất đã trả trước: nếu người bán đã trả hết thuế đất trong năm, thì người mua sẽ phải hoàn lại phần đã trả trước, tính theo tháng.

Thuế HST: mức thuế doanh thu này thường chỉ được áp dụng cho những dự án condo hoặc nhà mới xây.
Chi phí đảm bảo Tarion: chính phủ Ontario đã giao quyền trách nhiệm cho công ty Tarion để thi hành luật lệ Ontario New Home Warranties Plan Act and Regulations. Luật bắt buộc các dự án mới xây phải thông qua Tarion để xin phép trước khi được cấp bằng xây cất. Chi phí này được tính dựa trên giá trị của bất động sản: dưới $100,000 là $385 + HST, trên $200,000 là $500 + HST, trên $500,000 là $945 + HST, trên $750,000 là $1260 + HST, trên $1,000,000 là $1725 + HST, trên $1,500,000 là $1,800 + HST.

Chi phí điều chỉnh: Tất cả những chi phí điện nước, chi phí condo, v.v. mà người bán đã ứng trước.
Khi quý vị có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số 416-804-5111 hoặc vào trang nhà www.QuangLam.ca để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua bán và thuê bất động sản.

Tin tức khác...