Texting trong khi lái xe sẽ bị phạt 600 dollars

Montreal: Bắt đầu từ ngày thứ bảy 30 tháng 6, những người lái xe trên các xa lộ trong tỉnh bang Quebec, bị cảnh sát bắt gặp vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại cầm tay, có thể bị phạt từ $300 lên đến $600, gia tăng từ mức phạt trước đây là từ $80 lên đến $100.
Ngoài việc bị phạt $600, những người bị bắt gặp sẽ bị mất đi 5 điểm trong hồ sơ bằng lái xe. Việc mất điểm này sẽ làm người này phải đóng tiền bảo hiểm xe cao hơn.
Những người vi phạm nhiều lần có thể còn bị giam xe từ 3 ngày, cho đến 30 ngày.
Những người đạp xe đạp mà có gắn tai nghe, sẽ bị phạt từ $80 cho đến $100.

Tin tức khác...